Sme svedkami toho, ako sú papiere stále viac nahrádzané jednotkami a nulami na našich pamäťových médiách. Mnohí k tomu prejavujú nedôveru. Papier je „viditeľný a živý“, pričom jednotky a nuly nie. Ak pochopíme význam zálohovania a stane sa pre nás samozrejmou súčasťou života, potom naša dôvera k počítaču vzrastie a stratí sa zbytočná nervozita. 

Obsah našich dát tvoria veci, ktoré by sme mohli rozdeliť ako verejne dostupné a nedostupné – súkromné. Medzi tie verejné patria najmä: filmy, hudba, hry a pod. A medzi tie nedostupné, čiže súkromné a jedinečné, teda pre nás najcennejšie, patria fotografie, ale najmä nami vytvárané diela v najrôznejších podobách a formátoch.

Väčšina počítačových užívateľov zažila aspoň raz v živote ten strašný šok – moment, kedy ste si uvedomili, že svoje ťažko budované údaje ste práve stratili. Je veľa spôsobov, ako takáto situácia môže nastať : napadnutie vírusom, náhodné zmazanie, mechanické poškodenie počítaču, prípadne jeho odcudzenie. Na druhej strane je aj veľa spôsobov ako môžeme strate dát predchádzať.

Je veľmi praktické mať uložené všetky dokumenty mimo pevného disku, na ktorom máme nainštalovaný operačný systém, spravidla časť „C“. Vhodné je vlastniť niekoľko CD alebo DVD prepisovateľných diskov a na tie postupne napaľovať všetky cenné zložky. Očíslujte si jednotlivé prepisovateľné disky a veďte si v počítači dokument, v ktorom budete mať zaznamenané dátumy, kedy ste napaľovali a ktorý disk je práve na rade. Je taktiež vhodné použiť externé USB hard disky, ktoré majú v porovnaní s CD-DVD oveľa väčšiu kapacitu.

Aký si vypestujete vzťah k pravidelnému zálohovaniu, je len na vás. Pred vznikom vzťahu je dobré si zodpovedať otázku: ako by mi bolo, keby mi zrazu zmizli všetky dáta v počítači? Pokiaľ vám zovrelo srdce a zálohy neuskutočňujete, mali by ste zrejme začať.

 

 

Milan Potočný MIPOS PC – Váš súkromný PC servis

Tel. : 0905 870 332

 

 
icon

Facebook


 

kontakt : 0905 870 332
Budovateľská 32 Šaľa (vedľa lekárne ALIA)